Tuesday, May 24, 2011

Soalan Latih Tubi Pendidikan Islam SPM (Ibadah)

BAHAGIAN B (BAHAGIAN IBADAH)

LAMBAIAN KAABAH

1.    Berikan pengertian miqat .

......................................................................................................................
2.    Nyatakan jenis- jenis miqat.

......................................................................................................................
3.    Apakah maksud miqat makani.

......................................................................................................................
4.    Berikan maksud miqat zamani.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEMBELIHAN

1.    Berikan maksud sembelihan.

......................................................................................................................

......................................................................................................................
2.    Senaraikan rukun- rukun sembelihan.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
3.    Nyatakan empat syarat- syarat sah sembelihan.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

4.    Nyatakan dua bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan.

......................................................................................................................

......................................................................................................................
5.    Jelaskan dua  hikmat sembelihan.

......................................................................................................................

......................................................................................................................
6.    Senaraikan empat perkara sunat sembelihan.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
7.       Senaraikan empat perkara makruh ketika sembelihan.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

JUALBELI

1.    Jelaskan maksud jual beli menurut lslam.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

2.    Nyatakan rukun jual beli.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
3.    Terangkan dua jenis jual beli yang dilarang tetapi sah.

......................................................................................................................

.....................................................................................................................
4.    Terangkan dua jenis jual beli yang dilarang dan tidak sah.

......................................................................................................................

......................................................................................................................


GADAIAN

1.    Nyatakan maksud gadaian.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

2.    Senaraikan empat rukun gadaian.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................


3.    Jelaskan empat syarat sah gadaian.

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
4.    Huraikan empat perkara yang membatalkan gadaian.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

5.    Nyatakan dua perbezaan antara gadaian dengan bukan lslam(konvensional).

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ANAK ANGKAT

1.    Nyatakan pengertian anak angkat.

......................................................................................................................

......................................................................................................................
2.    Huraikan dua hikmat mengambil anak angkat.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

3.    Jelaskan dua hikmat larangan membinkan anak angkat kepada bapa angkat.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTERI

1.    Terangkan dua tanggung jawab suami.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

2.    Terangkan dua tanggung jawab isteri.

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

3.    Nyatakan 2 tanggung jawab bersama.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

4.    Jelaskan dua kesan pengabaian tanggung jawab terhadap keluarga.

......................................................................................................................

......................................................................................................................5.    Terangkan dua cara untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

POLIGAMI

1.    Berikan maksud poligami dalam konteks lslam.

......................................................................................................................

......................................................................................................................
2.    Senaraikan syarat- syarat berpoligami.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
3.    Jelaskan 2 hikmat poligami.

......................................................................................................................

......................................................................................................................
4.    Huraikan kesan poligami yang tidak mengikut syarat.

......................................................................................................................

......................................................................................................................
WALIMATUL URUS

1.    Berikan pengertian walimatul urus dan hukumnya.

......................................................................................................................

......................................................................................................................


2.    Terangkan adab walimatul urus.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
3.    Jelaskan 2 hikmat walimatul urus.

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

SOALAN HUKUM DAN ALASAN


1.    En. Zarif melakukan ibadat korban selepas gelincir matahari hari ke 13 Zulhijjah.

Hukum : ...............................................................................................

Alasan : ...............................................................................................


2.    En.Zuki merujuk isteri yang diceraikan dengan berkata” Aku rujuk engkau selama 3 bulan”.

Hukum : .......................................................................................................

Alasan : .......................................................................................................

3.    En. Ali menceraikan isterinya yang memiliki akhlak buruk dan tiada cara lain untuk memperbaikinya.

Hukum : ........................................................................................................

Alasan : ........................................................................................................4.    En. Hasan telah berniat ihram di Qarnul Manazil kerana penerbangannya terus ke Jeddah.

Hukum : ........................................................................................................

Alasan : ........................................................................................................

5.    En.Bakar yang bisu telah menjadi saksi dalam satu majlis akad nikah kawannya.

Hukum : ........................................................................................................

Alasan : ........................................................................................................


6.    Pak Abu memberi sebahagian daging korban kepada Robert.

Hukum : ........................................................................................................

Alasan : ........................................................................................................


7.    Pn.Salmah dirujuk semula selepas diceraikan 2 bulan secara fasakh.

Hukum : ..................................................................................................

Alasan : ...................................................................................................

8.    Ira dipelihara oleh bapa angkat dan dibintikan kepada bapa angkatnya.

Hukum : ........................................................................................................

Alasan : ........................................................................................................No comments:

Post a Comment